Voorbereiding

In de voorbereidingsfase vindt voor elk projectgebied een workshop plaats om alle belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium bij het project te betrekken. Direct daarna worden betrokkenen als lokale vissers en waterbeheerders benaderd om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de betreffende wateren en de bijbehorende aalstand.