De Suderpolder bij Franeker stond van begin af aan op de reservelijst van onderzoeksgebieden van het DAK project. Toen onderzoeksgebied in de Kop van Noord-Holland toch niet beschikbaar bleek te komen werd begin augustus de eerste contacten in Friesland gelegd met VBC, waterschap en de beroeps- en sportvisserij in Friesland om het DAK project in die provincie uit te rollen. Op dinsdag 14 augustus vond in de Poort van Franeker overleg met belanghebbenden plaats om met name nog zeker te stellen dat in 2018 nog gestart kon worden met monitoringsactiviteiten. Wetterskip Fryslân, beroepsvissers Paul en Minne Boersma en controleur Adrie de Boer van Sportvisserij Fryslân zijn de afgelopen jaren al goed op elkaar ingespeeld geraakt door de jaarlijks in Friesland uitgevoerde PODD visserij. En de onderzoekers van WMR (Erwin Winter, Karen Schilder en hun collega’s) hadden inmiddels al ervaring opgedaan in Vinkeveen en het Markiezaatsmeer het opzetten van dit type onderzoek. Iedereen bleek uitermate gemotiveerd en het overleg verliep voorspoedig en binnen enkele weken kon gestart worden met het uitvoeren van onderzoek aan de aalstand.

De Suderpolder (Zuiderpolder) is niet zo’n groot en de sloten en vaarten in het gebied zijn niet bijzonder groot. De afgelopen twee jaar was in de herfst bij beide gemalen gevist op schieralen om over de dijk te zetten binnen het PODD programma van DUPAN. Voor zover bekend was er verder in deze polder nog nooit op paling gevist.

Voor het DAK project moest nu gevist worden op kleinere aal dan de gebruikelijke schieralen voor de gemalen. De in Vinkeveen en het Markiezaatsmeer ingezette spieringfuiken voor gerichte visserij op rode aal waren veel te groot voor gebruik in de kleine slootjes van de Suderpolder. Gelukkig hadden de Boersma’s een paar kleine fuikjes (éénvleugels) die in slootjes gebruikt konden worden. Tot ieders verbazing werd midden in de polder zelfs in november nog volop rode aal gevangen. Op hetzelfde moment werd aan de buitenkant van de polder voor de gemalen uitsluitend schieraal gevangen.

Inmiddels zijn palingen van verschillende lengteklasses bemonsterd voor onderzoek aan de otolieten (gehoorsteentjes waar de leeftijd van de paling aan afgelezen kan worden) en is een aantal schieralen gezenderd. Bij de nu in uitvoering zijnde PODD visserij zijn al een aantal gezenderde schieralen weer bij de gemalen gevangen en weer uitgezet direct na het gemaal. Naar verwachting zullen de schieralen in hun zoektocht naar zee uiteindelijk in Harlingen terecht komen, waar ze de Waddenzee kunnen opzwemmen. Door WMR zijn detectiestations geplaats tussen de Suderpolder en Harlingen die registreren wanneer een gezenderde paling langs komt zwemmen. Begin volgend jaar hopen we dan ook informatie te krijgen hoe deze paling eenmaal voorbij de gemalen van de Suderpolder hun weg zoeken naar de zee.