FAQ items aan het laden...

De Europese aalverordening verplicht lidstaten om maatregelen te nemen voor verbetering van de aalstand.  netVISwerk en DUPAN zetten zich in om aalbeheer binnen die maatregelen zodanig vorm te geven dat aalherstel en beroepsvisserij hand in hand gaan. Daarom starten zij een project onder de naam Decentraal Aalbeheer door Kennis (DAK). Voor dit vierjarige project werd subsidie verleend vanuit EMFZV (75%) en LNV (25%) voor een bedrag van 830.000 euro.

In Friesland is de afgelopen vijf jaar een pilot uitgevoerd met ‘decentraal aalbeheer’. Vanwege gebleken succes creëerde het ministerie van LNV de mogelijkheid om deze vorm van beheer ook elders in Nederland toe te passen. Hoe dat er uit zou moeten zien en wat daarvan de consequenties zouden kunnen zijn voor de aalstand en de beroepsvisserij, maakt deel uit van het onderzoekswerk in dit nieuwe project.

Waterbeheerders, beroepsvissers, sportvissers en wetenschappers onderzoeken de voorwaarden daarvoor in vier representatieve watergebieden waar paling voorkomt. Zij willen vaststellen welke opties er zijn voor duurzaam aalbeheer. Het gaat in eerste instantie om de gebieden Markiezaatsmeer, Vinkeveense plassen en nog twee te selecteren wateren in Noord-Holland en/of Friesland.

Het project is inmiddels gestart en loopt tot en met 2021.

MEER NIEUWS

2018-08-20T09:37:08+00:00