Wageningen Economic Research

Wageningen Economic Research (WEcR) heeft in het verleden economische aspecten van decentraal aalbeheer in Friesland doorgerekend. WEcR zal in dit project economische gegevens van beroepsvissers in de onderzoeksgebieden verzamelen. Op basis van deze gegevens en de (eerste) uitkomsten van het te construeren model zal het LEI voor vissers in jaar drie de economische consequenties van de drie aalbeheer scenario’s doorrekenen.