NIOZ

NIOZ heeft samen met onderzoeksbureau Witteveen+Bos onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het duurzaam kweken en vissen op aal (de zogenaamde Nulbalans). Met name is NIOZ voorloper op het gebied van het moduleren van de dynamiek van de aalstand. Deze kennis is van cruciaal belang om te gebruiken voor aalbeheer omdat door de ingewikkelde en langjarige levenscyclus van de aal acties nu pas jaren later zichtbaar effect sorteren. Omdat aalbeheer voornamelijk kwalitatief beoordeeld wordt op de productie van schieraal zijn juist die langere termijn effecten cruciaal voor de aalstand en, dus, de mogelijke toekomst van de visserij. NIOZ zal vooral ingezet worden om de onderzoeksresultaten van WMR te vertalen in een model dat gebruikt kan worden om de effecten in te schatten van uitzet jonge aal, aal visserij en beheersmaatregelen op de ontwikkelingen in de aalstand op de korte, middellange en lange termijn.