Monitoring

De aalstand wordt intensief gemonitord om de drie belangrijkste levensfasen van de aal in zoet water te onderzoeken. Voor jonge aal is het onderzoek gericht op de aanwas in aantallen en op de overleving van jonge aal. De rode aal wordt onderzocht om inzicht te krijgen in de groei in verschillende wateren. Het onderzoek naar de schieraal moet inzicht geven in de jaarlijkse productiecapaciteit in aantallen en kilo’s van de verschillende wateren.

In het onderzoek wordt samengewerkt met beroepsvissers met een verplichte verklaring van goed gedrag. Zo wordt geborgd dat de onderzoeksresultaten gebaseerd zijn op betrouwbare vangstgegevens. In de schieraalmonitoring tijdens de gesloten periode (de periode tussen 1 september en 1 december waarin normaliter niet op aal mag worden gevist) wordt een 100% controle toegepast, zoals dit al jaren wordt gedaan bij de visserij voor het Paling Over De Dijk-project van Stichting DUPAN.