Modellering

De modellering van de effecten van het aalbeheer op de aalstand wordt uitgevoerd door het NIOZ, waarbij de monitoringsresultaten van de vier verschillende gebieden gebruikt worden als basis. Zodra dit model enig inzicht biedt op de gevolgen van beheer op de mogelijke schieraaluittrek en bij decentraal aalbeheer te behalen onttrekking van aal, zal WECR een analyse maken van de effecten van de verschillende aalbeheerscenario’s op de economische gevolgen (met name voor gebieden waarin beroepsvissers actief zijn).

Kennisverspreiding

Goed aalbeheer in Nederland en Europa is van het allergrootste belang vanwege de kwetsbaarheid van de aalbestanden. Dat beheer is weer afhankelijk van de best mogelijke wetenschappelijke kennis om beheer effectief te kunnen laten zijn. Het delen van kennis is daarom een speerpunt binnen dit project. Behalve via deze website, wordt de kennis uit dit project gedeeld via artikelen in vakbladen en wetenschappelijke publicaties en via een symposium aan het einde van het project.

Binnen het project wordt een platform opgericht voor een intensievere samenwerking tussen vissers en wetenschappers. Naast bijeenkomsten zal er ook een digitale omgeving zijn om kennis te delen.

Na afronding van het project, wordt het kennisplatform voortgezet door de projectpartners, netVISwerk, DUPAN en WMR.