FAQ items aan het laden...

DAK project in Vinkeveense Plassen als eerste van start

De Vinkeveense Plassen is 1 van de 4 gebieden waar het DAK project onderzoek gaat doen naar de aalstand, groei van de aal, overleving de aal van uitzet als glasaal tot uittrek van schieraal. Tijdens de startbijeenkomst op locatie waren alle partijen aanwezig. Het waterschap, de drie beroepsvissers, de onderzoekers en de sportvisserij, allen met hun eigen ervaring en ideeën.

Omdat het een veengebied is, is de verwachting dat de groei van de aal lager zal zijn dan in de kleigebieden. Om dat te meten zullen jonge aaltjes gemerkt worden bij uitzet. Binnen de 3 jaar dat het project duurt moet dan wel een deel van de uitgezette aaltjes teruggevangen worden.

Eén van de eerste activiteiten in het gebied was dan ook het vissen met grote, fijnmazige spieringfuiken. Inmiddels is daar nu 2 maanden mee gevist en op een groot aantal locaties. De fuiken vangen goed aal (beter dan de normale schietfuiken) maar het aandeel aaltjes van minder dan 30 cm is heel gering. Binnenkort zal nog gevist worden met een combinatie van spieringfuiken en electrovisapparaat op locaties waar de beroepsvissers jonge aal verwachten.

De afgelopen maanden waren de vangsten zo gering dat alle alen individueel gemeten konden worden. Voor het delen van de informatie wordt gebruik gemaakt van een Whatsapp groep.

De schutsluis van Bon is een locatie waar schieraal mogelijk naar toe trekt in een poging een uitweg te vinden. Om in het najaar de aanwezigheid van schieraal te onderzoeken en eventueel het trekgedrag richting Noordzeekanaal te volgen werd naar mogelijke fuiklocaties gezocht. Dat viel nog niet mee in verband met de vele recreatievaart die voor de sluis aanmeert. Op de sluisdeur Jaap van Eeuwijk, één van de vissers.

MEER NIEUWS

2018-08-29T14:16:11+00:00