Project Duurzaam Aalbeheer door Kennis van start

De Europese aalverordening verplicht lidstaten om maatregelen te nemen voor verbetering van de aalstand.  netVISwerk en DUPAN zetten zich in om aalbeheer binnen die > lees meer...