Op vrijdag 12 april j.l. werden vier gebieden in Nederland herbevolkt met jonge paling voor onderzoek. In totaal werden er rond de 400.000 zogenaamde glasaaltjes uitgezet. Dat gebeurde in het Markiezaatsmeer (op de grens tussen Zeeland en Brabant), de Vinkeveense plassen in Utrecht, de polder Westzaan in Noord-Holland en de Suderpolder in Friesland. De herbevolking maakt deel uit van het onderzoeksproject Duurzaam Aalbeheer door Kennis (DAK). In dit project werkt de palingsector samen met waterbeheerders en wetenschappers. Door een grote hoeveelheid gemerkte glasaaltjes uit te zetten, kan in een gebied worden gemeten hoe de palingstand zich daar ontwikkelt en hoe die het best kan worden beheerd. De onderzoekers willen nagaan op welke manier zoveel mogelijk van deze palinkjes volwassen kunnen worden.

Palingen worden geboren in de oceaan, de Sargassozee bij Mexico. Ze drijven met de golfstroom mee naar Europa. Daar gaan ze op zoek naar zoet water om op te groeien. De jongen kunnen echter, sinds er overal kustbeschermingen zijn, niet meer zelfstandig het zoete water in. Daardoor heeft de palingstand in het verleden veel schade opgelopen.

Herbevolking met jonge paling levert dan ook een direct natuurvoordeel op: in veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal zich ophopen, zoals bij de Engelse en Franse riviermondingen, zou anders het overgrote deel van die glasaaltjes sterven. De glasaal wordt daarom opgevangen en vervolgens uitgezet in gezonde opgroeigebieden. Wanneer ze tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze leefgebieden terugzwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen. Daarmee is de levenscyclus weer rond.

In dit DAK-project wordt onderzocht hoe de intrek van glasaal en uittrek van volwassen aal (schieraal) met elkaar samenhangen. En welke vorm van beheer het meest effectief is om de palingstand te vergroten. Daarbij wordt gekeken naar vragen als: hoeveel jonge paling komt er via natuurlijke weg binnen, hoeveel moet er worden uitgezet, hoe moeten de vangsten in een gebied worden gereguleerd en hoe kunnen er voldoende schieralen terug naar zee trekken om in de oceaan voor nageslacht te zorgen.

Van de glasaal die wordt uitgezet wordt onderzocht hoe ze het in de verschillende gebieden doen: hoe veel overleven er, hoe snel groeien ze. Omdat te kunnen bepalen zijn de glasaaltjes voorzien van een gekleurd ringetje in hun gehoorsteentje. Wanneer deze glasaaltjes later terug worden gevangen als volwassen paling, is zien of deze is uitgezet of gewoon op eigen kracht in het zoete water is terecht gekomen.

Met al die informatie kan er uiteindelijk een model worden gemaakt waarmee het beheer van de palingstand kan worden verbeterd. En aan waterbeheerders en vissers voorstellen kunnen doen op welke manier er gevist kan worden verbeterd. zodat we nog een lekker palinkje kunnen blijven eten en hoe we er voor kunnen zorgen dat elk gebied voldoende volwassen paling levert voor de voortplanting zodat we ook in de toekomst verzekerd zijn van een goede aalstand.

Lees hier het artikel van het Noordhollands Dagblad.


Projectorganisatie

Het DAK project (Duurzaam Aalbeheer door Kennis) is een initiatief van netVISwerk (Nederlandse organisatie voor de kleinschalige beroepsvisserij) en DUPAN (Duurzame Palingsector Nederland). Uitvoerders van het project zijn onder andere WMR (Wageningen Marine Research uit IJmuiden), Wageningen Economic Research (WEcR, Lelystad) en het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek aan de Zee, Texel). Het project wordt ondersteund door de waterbeheerders en terreinbeheerders, waaronder het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier, Waterschap Brabantse Delta, Waternet en Wetterskip Fryslan).

Betrokkenen bij het DAK project zijn o.a.

Markiezaatsmeer

Peter en Jan Peter Kooistra, beroepsvissers

Angelique van Vught, Waterschap Brabantse Delta

Erik de Jonge, Brabants Landschap

Vinkeveen

Jaap van Eeuwijk, Bert Klinkhamer en Henk Biesters, beroepsvissers

Jacques van Alphen en Tim Pelsma, Waternet

Henk Schluter, Algemene Weesper Hengelaars Bond

Westzaan

Jeroen Los, beroepsvisser

Rik Beentjes, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Piet Rol, HVZ (Hengelsport Vereniging Zaanstad)

Friesland

Paul Boersma, beroepsvisser

Jacobus Zwart en Wouter Patberg, Wetterskip Fryslan

 

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij

 

<Einde persbericht>

Voor meer informatie: Magnus van der Meer, 06-1297.4176