FAQ items aan het laden...
Home2019-04-15T12:05:44+00:00

Duurzaam Aalbeheer door kennis

De Europese aalverordening verplicht lidstaten om maatregelen te nemen voor verbetering van de aalstand.  netVISwerk en DUPAN zetten zich in om aalbeheer binnen die maatregelen zodanig vorm te geven dat aalherstel en beroepsvisserij hand in hand gaan. Daarom starten zij een project onder de naam Decentraal Aalbeheer door Kennis (DAK).

Partners

Belangenorganisatie voor
binnenvisserij
en kleinschalige kustvisserij

Organisatie van palingvissers,
-kwekers en -handelaren voor
verbetering van de palingstand

  • Wageningen
  • Marine
  • Research
  • Wageningen
  • Economic
  • Research
  • Koninklijk Nederlands
  • Instituut voor
  • Onderzoek der Zee

Laatste nieuws

Meer nieuws